Reageer op: Onduidelijkheid in splitsingsakte

#36196
Bob
Deelnemer

    Het agendapunt mbt de VvE verg. luidde : Verzoek fam. de Vries tot vermindering bijdrage aan kosten lift en trappenhuizen, danwel voorstel aanpassen Akte van Splitsing

    Prima, je hebt dus gevraagd om vermindering (hanteren correcte breukdeel) of wijziging AvS. Keurig volledig.

    Merk hier op dat de vergadering niet besluit op jouw primaire vraag/voorstel. Onthouden voor de rechter.

    Je hebt de boot zeker niet gemist, de aan te vechten besluiten worden pas in de/een volgende vergadering genomen. Niets loos dus.