Reageer op: Onduidelijkheid in splitsingsakte

#36200
Bob
Deelnemer

   Naar ik begrijp is in april 2019 voor het laatst vergaderd. In die vergadering zal de begroting 2020 zijn vastgesteld, samen met de voorschotbijdrage 2020. De begroting 2021 zal met dat gegeven naar alle waarschijnlijkheid ook nog moeten worden vastgesteld in de komende vergadering. Op basis van die begroting zou de voorschotbijdrage 2021 moeten worden vastgesteld.

   In de komende vergadering zal daarmee worden besloten tot vaststelling van de begroting voor het lopende jaar, alsook de hoogte van de voorschotbijdrage voor 2021.
   Die beide besluiten meenemen in het verzoekschrift en eveneens ter vernietiging voorleggen. Hiermee niet wachten totdat de vergadering volgend jaar gaat besluiten over de jaarrekening 2021.

   Tot slot zal de begroting 2022 aankomende vergadering ter besluitvorming voorleggen. Ook de hierover genomen besluiten (vaststelling begroting 2022 en vaststelling voorschotbijdrage 2022) in hetzelfde verzoekschrift voorleggen aan de kantonrechter.

   Vier vliegen in één klap.