Reageer op: Onduidelijkheid in splitsingsakte

#36211
Bob
Deelnemer

  Nog even over de nietigheid. Nietigheid volgt uit strijd met wet- en regelgeving, inclusief de AvS. Een correcte uitleg van de AvS zou, indien de kennelijke fout in de AvS (ook door de rechter) wordt meegewogen en bevestigd, leiden tot nietigheid van aangevochten besluiten in verband met strijdigheid met de AvS.

  Vóór aankomende vergadering hoef je niets te doen. Je kunt naar wens wel nog wat “met je kettingen rammelen” indien je dat wilt (zie eerdere posts).
  Merk op dat je je reeds eerder duidelijk en genotuleerd hebt uitgesproken over deze kwestie.

  In de komende vergadering is, zoals reeds eerder geschreven, voldoende om bij voorkeur in persoon aanwezig te zijn en tegen te stemmen.

  Kort na de vergadering, maar (bij voorkeur ruim) binnen de termijn, moet jouw verzoekschrift naar de rechter. Zie eerder aangehaalde link. Bij het bestuur tijdig een overzicht opvragen van alle leden van de VvE, daar zal de rechter/griffie om vragen.

  Verzoekschrift als volgt inkleden.

  Primair.
  Verzoek vernietiging van de besluiten betreffende de jaarrekeningen van 2019 en 2020, samen met de bijbehorende besluiten ter vaststelling van de definitieve bijdragen voor 2019 en 2020.
  Tevens verzoek tot vernietiging van de besluiten waarbij de begrotingen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld, samen met de bijbehorende besluiten waarmee de voorschotbijdragen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld.
  Verzoek tot vernietiging baseren op strijd met redelijkheid en billijkheid gegeven de feitelijke situatie én onder verwijzing naar de kennelijke fout in de AvS.

  Subsidiair.
  Verklaring voor recht dat de voornoemde besluiten allen in strijd zijn met de (correcte) uitleg van de AvS en daarmee nietig.

  Vergeet niet om de rechter te vragen om een kostenveroordeling waarbij de VvE voor alle kosten (van en door de procedure) opdraait, én de kostenveroordeling te laten gelden voor alle leden, behalve jouzelf.
  Vraag een vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad.