Reageer op: Is het belangrijke artikel 19a van toepassing? (BW 2:19a)

#36221
ottovr
Deelnemer

    “Beste Ottovr,
    Op https://www.nederlandvve.nl/doc-en-handleidingen/boek-2-bw/ kunt u lezen dat art. 19a niet van toepassing is op een VvE.”

    In de tekst onder die link staat: “Artikel 19a:(Dit artikel gaat over de ontbindingsgronden van een in het handelsregister ingeschreven naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, een in het handelsregister ingeschreven vereniging of stichting. Het is niet van toepassing op een VvE, hoewel Boek 5 titel 9 BW dit niet aangeeft).”
    Waarop is deze constatering gestoeld?