Reageer op: Belangenverstrengeling

#36237
DikOz
Deelnemer

    Inderdaad een geval waarin belangenverstrengeling op de loer licht. Maar het kan ook positief uitpakken: dat er juist beter op de uitgaven wordt gelet.

    Als modelreglement 2017 of 2006 van toepassing zou je kunnen kijken of artikel MR 1917 art. 57.9 nog mogelijkheden biedt een verstrengeling voor te zijn.
    “Een bestuurder kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten waarbij rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden aan hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn, anders dan in hun hoedanigheid van Eigenaar, of aan vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben”

    Omdat je zowel het MJOP en de 0,5% noemt: als je een MJOP hebt geldt de regel van een 0,5% niet, wij komen overigens met een MJOP iets hoger dan die 0,5% uit voor een 30 jaar oud gebouw.