Reageer op: Onduidelijkheid in splitsingsakte

#36246
B. de Vries
Deelnemer

  Hallo Bob,

  ik weet niet goed hoe ik dit moet inschatten in mijn casus of mag een rechter dat wel ?

  Besluit afwijken van verdeelsleutel VvE nietig
  Bij verdeling van de gemeenschappelijke kosten mag door de VvE niet van de in de akte van splitsing vastgelegde verdeelsleutel worden afgeweken. Wanneer een bestuur of de vergadering van eigenaars hiertoe wel besluit terwijl de akte van splitsing dit niet toelaat, dan is dit besluit in strijd met de akte van splitsing en derhalve op grond van artikel 5:129 jo. 2:14 BW nietig. Een nietig besluit wordt geacht nimmer te zijn genomen.

  gelezen : https://101vvevragen.nl/financien/afwijken-breukdeel-vve/

  mvg
  bob