Reageer op: Bestuur, beheer en toezicht in de VvE

#3629
Redactie VvE-Forum.nl
Sleutelbeheerder

  Originele posting van Matthijs_zh
  @ Williamrozeboom: Aan wie was jouw laatste posting gericht? Aan GJ (vanwege zijn studenten?) of aan mij (inzake ledenbestuur versus beheerkantoor?).
  Wat dat laatste betreft: een VvE-bestuur kán bestaan uit leden/eigenaren, maar dat hoeft niet. De ALV kan ook een externe bestuurder aanwijzen (doorgaans een administratiekantoor). Die blijft aan tot wederopzegging.
  Ik herhaal nog maar eens wat ons reglement (uit 1974, gebaseerd op MR 1973) hierover bepaalt in hoofdstuk III: Het bestuur van de vereniging.
  Art. 42:
  1. Het bestuur van de vereniging berust bij de administrateur, die benoemd wordt door de vergadering. Deze zal ook een plaatsvervangend administrateur kunnen benoemen.
  2. De administrateur en de plaatsvervangende administrateur worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen.
  (Dan volgen lid 3 t/m 7 en vervolgens nog art. 43 en 44, waarin alle taken van de administrateur – en dat zijn er vele – nauwkeurig worden omschreven.)
  Dan komt – logischerwijs! – hoofdstuk IV: het Toezicht op het bestuur.
  Art. 45:
  1. Het toezicht op het bestuur berust bij drie of vijf commissarissen. De vergadering beslist hoeveel commissarissen er zullen zijn.
  De voorzitter van de vergadering is ambtshalve lid en voorzitter van het college van commissarissen.
  2. De overige commissarissen worden benoemd door de vergadering (dan volgt een passage over het aftredingsschema en nog twee artikelen over de bevoegdheid de administrateur te schorsen en dat de commissarissen besluiten bij gewone meerderheid).
  [Ik had overigens al deze artikelen al eens volledig uitgetypt en hier geplaatst op verzoek van Bob.]
  Nogmaals wijs ik op de logica van deze verdeling: hoofdstuk 3 ‘Het bestuur’ en hoofdstuk 4 ‘Toezicht op het bestuur’. Die dualiteit is niet voor niets expliciet geregeld!
  Jij schrijft:
  “Een VvE kan uitstekend een vrijwilligersbestuur hebben én een externe beheerder. Dit is zelfs ideaal, als de VvE er voor kiest een externe beheerder aan te stellen.”
  Zo hadden wij het ook geregeld, maar dit blijkt dus in strijd met het reglement. Want hier is de externe beheerder slechts een van de ‘leveranciers’, net als een dakdekker, een rioleringsbedrijf, een verzekeraar. Terwijl de taak van een administrateur (‘bestuur’) anders van aard is en heel wat verder gaat. Je moet er niet aan denken dat een ledenbestuur (feitelijk de commissarissen) al die taken van een administrateur zou moeten doen zoals in het reglement omschreven. Die mensen zouden gillend gek worden. Je zou geen enkel lid meer bereid vinden om vrijwillig in zo’n ‘bestuur’ plaats te nemen.
  Essentieel is volgens mij, dat er tussen twee jaarvergaderingen door – dus doorlopend – controle moet zijn (namens de ledenvergadering) op het handelen van de administrateur (= bestuurder). Die taak ligt bij de commissarissen, die namens de ALV de boel in de gaten houden. Zij leggen daarover verantwoording af op de jaarvergadering (bekendste voorbeeld: verslag van de kascommissie over de controle van de jaarrekening).
  Het behoeft geen betoog waarom er een instantie moet zijn die toezicht houdt op een externe bestuurder die ‘slechts een leverancier van diensten’ is. In zo’n verenigingsjaar kan er heel wat mis gaan en kan heel veel geld uit de verenigingskas verdwijnen, gezien of ongezien.

  ——————————————————————————————————

  Bovenstaande reactie is verplaatst uit een ander topic om te voorkomen dat daar te veel off-topic wordt gegaan !

  Met vriendelijke groet,
  Redactie VvE-forum

  • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .