Reageer op: Rol Alv bij overstap naar een externe beheerder

#36303
Rob
Deelnemer

   … Maar, hoe moet ik art.39, lid 2 van het MR1992 dan lezen?

   In art. 39 lid 1 is bepaald dat de VERGADERING uitsluitend meerjarige overeenkomsten aan mag gaan wanneer die mogelijkheid in de splitsingsakte wordt geboden.
   In lid 2 is bepaald dat “het in lid 1 bepaalde” niet van toepassing is op overeenkomsten die betrekking hebben op het administratief beheer of op het technisch beheer en onderhoud.

   De VERGADERING mag dus wél meerjarige overeenkomsten aangaan m.b.t. administratief beheer of op het technisch beheer en onderhoud.

   • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren geleden door .