Reageer op: Zonnepanelen financieren

#36362
DikOz
Deelnemer

  Kan dat? Nee en ja

  Op de balans behoort een reservefonds te staan. Als een VVE kiest voor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), moet de inhoud van het reservefonds vermeerdert met de voorspelde jaarlijkse toevoegingen aan dat reservefonds (vanuit de maandelijkse VVE-bijdrage van eigenaars) voldoende zijn om het MJOP te kunnen uitvoeren. Een nieuw plan moet minimaal 10 jaar bestrijken, het plan mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

  Bw5 art 126: De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. Dus het fonds is er niet uitsluitend voor ‘groot onderhoud’.

  Toch nee, omdat het bestuur dat zelf niet kan doen.
  Toch ja, omdat de vergadering (de ALV) wel kan besluiten die zonnepanelen aan te schaffen uit het reservefonds (mogelijk op voorstel van het bestuur), gezien het bovenstaande. Onder MR 1992: omdat het om een nieuwe installatie gaat, is een 2/3 meerderheid nodig.

  Er zullen ook meningen zijn die gewoon nee zeggen. In deze energie transitie tijd is dat volgens mij niet vol te houden en geeft het bovenstaande voldoende mogelijkheden. En als de opbrengst terugvloeit naar de VVE, is het uitsluitend een financieringsvraag: kunne we het betalen in de terugverdientijd? Op den duur ontstaat dan een verlaagde maandelijkse bijdrage.