Reageer op: Parkeerplaats Los Verkopen?

#36452
Carla
Deelnemer

    Of je met succes een beroep op art.3:83, lid 1 van het BW, kunt gaan doen, vraag je….. op die vraag zal je, denk ik, alleen maar antwoord kunnen krijgen als je er een zaak over aan gaat spannen.

    De door jou genoemde uitsluiting staat ook in onze Splitsingsakte. Heb daar in het verleden een uitgebreide conversatie met een advocaat van een gerenommeerd Advocatenkantoor in Nederland over gehad. Die er een eerste instantie ook enige discrepantie in hoorde doorklinken. Maar zonder nader onderzoek geen advies kon geven, wat zeer te begrijpen is. ( voor uitsluitingen en beperkingen in deze zijn meerdere wet en regelgeving belangrijk daarin mee te nemen in een onderzoek )

    Wat ik inmiddels wel weet dat in de voor een VvE geldende regelgeving ( splitsingsakte ) eisen mogen staan die verband houden met overdracht van een appartementsrecht. Wellicht dus ook voor de, door jou genoemde, beperkingen.

    Of een beperkte overdraagbaarheid goede grond heeft of niet kan alleen bepaald worden door een rechter die de bedoeling van de Splitser goed moet onderzoeken en verstaan. ( belangenafweging )

    Als het beroep faalt, dan is het bestuur noch de ALV gerechtigd een ander besluit te nemen. Een ieder zal zich blijvend moeten conformeren aan hetgeen in de Splitsingsakte staat.