Reageer op: Rookmelders

#36457
DikOz
Deelnemer

    Interessant schrijven van Stravea. Maakt het de verwarring wel groter bij mij. Zij concluderen/lezen uit/in het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) “De rookmelder dient in de meeste gevallen in de gang en overloop van de woning geplaatst te worden”. Of zou dat soms in de niet openbare EN 14604 staan?

    Nog interessanter is hun schrijven over de zorgplicht:
    “De nieuwe eisen in het Bbl zijn glashelder: de gebouweigenaar is verantwoordelijk voor goed functionerende rookmelders en het beheer, onderhoud en de controle daarvan. Het is duidelijk bij wie de zorgplicht ligt.”
    Dat moet in ons geval de VVE zijn. Dan zou de vve toch de melders moeten plaatsen en onderhouden. Had Rijssenbeek dan toch gelijk in de eerste versie?

    Verder blijf ik erbij dat de vluchtweg appartement voordeur – voordeur gebouw een vluchtweg is, die van een melder voorzien moet worden. Ook al kan ik de beredenering van @kv66 appricieren.