Reageer op: Rookmelders

#36459
Carla
Deelnemer

  Na het inschakelen van een ‘hulplijn’…. 😉

  De aanschaf van de rook melders n.a.v. de nieuwe wetgeving komen voor rekening en verantwoording van alle individuele eigenaars. Het staat immers een ieder vrij om te bepalen waar hij/zij de rookmelder, die aan de beschreven voorwaarden moet voldoen, aan te gaan schaffen ( en te laten plaatsen ).
  Het is vervolgens wel aan te bevelen vanwege de gemeenschappelijke belangen ( + gezamenlijk gebouweigenaar zijnde ) om er op toe te zien dat er wordt voldaan aan de wet. Dit mede omdat er naar alle waarschijnlijkheid ook een clausule zal worden opgenomen in de opstalverzekering. ( vanwege de wettelijke verplichting per 1 juli 2022 )

  Er mag niet besloten worden door de VvE, wanneer er een voorstel komt om de rookmelders collectief aan te schaffen en te laten plaatsen ( mogelijk met jaarlijkse controle van de rookmelders en vervanging na b.v. 10 jaar ) deze kosten ten laste te laten komen van de reservegelden. Want een ieder mag immers zelf kiezen waar hij/zij de rookmelder aan wilt schaffen. Wil je als VvE de rookmelders wel bij één leverancier gaan bestellen, mogelijk speelt bij grotere aantallen een korting, dan dienen de deelnemers ( individuele eigenaars die mee willen doen, daarvoor zelf een factuur te krijgen.

  Wanneer er sprake is van een parkeergarage met brandmeldinstallatie dan kan de VvE overwegen om de rookmelders wél collectief aan te schaffen en deze rook melders in de woningen te laten koppelen aan de brandmeldinstallatie van de garage. Dan is er sprake van een nieuwe installatie, welk besluit met een gekwalificeerde meerderheid dient te worden genomen.

  Heb je geen garage met een brandmeldinstallatie dan kan je ook overwegen een doormelding , via een te plaatsen paneel in b.v. de hal, aan te schaffen dan geldt ook daarvoor de genoemde procedure.