Reageer op: Bestuurswissel

#36562
RonaldL
Deelnemer

   Artikel 41
   1. Het bestuur berust bij één of meer bestuurders, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering worden benoemd.
   In het geval dat er meer bestuurders zijn, benoemen zij één hunner tot voorzitter van het bestuur. Tevens benoemen zij een secretaris en een penningmeester uit hun midden; beide functies kunnen in één persoon verenigd worden.

   Met andere woorden:
   De leden kiezen bestuursleden (1, 3, 5 of meer, altijd oneven aantal), maar het bestuur zelf verdeelt de taken.
   De voorzitter van het bestuur wordt dus niet door de leden gekozen.

   Als dan toch tijdens een ALV een bestuurslid verkozen is met als extra de vervulling van het voorzitterschap is dat dus niet een besluit wat helemaal door het statuut wordt afgedekt. Zolang niemand piept is er niks aan de hand.

   Maar als de bestuursleden op enig moment dan de functies anders indelen, is dat toch aan hun conform statuut.
   Wel kunnen de leden van de VvE te allen tijde bestuursleden ontslaan,

   Het is een heel ander verhaal als TS bedoelde de “voorzitter van de vergadering”. Als het daar om gaat het verzoek de casus opnieuw te beschrijven.