Reageer op: Ventilatie rooster defect

#36563
RonaldL
Deelnemer

  De ventilatieroosters zijn net als de ramen waarin ze zijn geplaatst gemeenschappelijk.
  Dus eventuele vervanging komt ten laste van de VvE en is ook uit te voeren door de VvE.
  Bovenstaande conform artikel 9a en b.

  Echter het is aannemelijk te stellen dat het dagelijkse onderhoud van de roosters als ook de binnenzijde van de ramen/kozijnen de verantwoording is van de bewoner/eigenaar.
  Dit conform artikel 18 lid 1 laatste zin.

  Indien vast komt te staan dat door ontbreken van afdoende onderhoud door bewoner/eigenaar schade ontstaat aan ramen/kozijnen en dus (mijns inziens) roosters is de schade die de VvE lijdt te verhalen op de bewoner/eigenaar.
  Gezien andere bepalingen in het statuut kan zo een verhaal slechts door de ALV besloten worden, waarbij het bestuur uiteraard het initiatief neemt om voor te bereiden en als agendapunt opneemt.
  Vermoedelijk is hier het kernpunt het bewijzen van cq vastleggen van dat ontbrekende onderhoud. Inhuren expert?