Reageer op: Verplichtingen pennigmeester

#36598
Rob
Deelnemer

    In MR2016 en MR2017 wordt dat m.i. het meest duidelijk weergegeven.

    “…De leden van de kascommissie onderzoeken de jaarrekening en brengen aan de vergadering verslag van hun bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, en haar de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen.”