Reageer op: Opstalverzekering en dak bovenwoning

#36718
DikOz
Deelnemer

  Mijn antwoord betrof de oorspronkelijke vraag “Kan en moet ik een aparte opstalverzekering voor het dak afsluiten?” en hoe dat bij ons is geregeld. Verderop is de vraag verschoven naar het eigen risico (dat deel bij een schade dat niet vergoed wordt, neem ik aan).

  Art 21 MR 1992 gaat over risico. Ook hier: door art 21.2 kan de VVE het dak niet uitsluiten van de verzekering (bij een externe oorzaak van de schade). Als zoals bij ons, zowel de VVE als de individuele eigenaar zijn verzekerd op de opstalpolis, kan art 21 alleen iets uitmaken voor (inderdaad) het eigen risico bij een schadegeval. Dat is een paar honderd euro per geval. De VVE zou op basis van 21.1 moeten besluiten dat soms het eigen risico voor de individuele eigenaar is, namelijk als 21.2 niet geldt (oorzaak schade is extern).

  Wat betreft de breukdelen gaat onze splitsingsakte over eigendom:
  De volmachtgevers sub 1 tot en met 35 zijn tezamen eigenaar van een perceel […locatie en naam…..], en wel als volgt: de volmachtgevers sub 1 tezamen voor twintig/zeshonderdtwaalfde gedeelte;
  Het modelreglement gebruikt dat breukdeel vervolgens voor de kostenverdeling.

  Er staat ook nog iets in art 5.1: Verzekeringsovereenkomsten worden door het bestuur afgesloten ten name van de vereniging en de gezamenlijke eigenaars. Dan zou onze situatie geen uitzondering behoren te zijn.