Reageer op: Bestuursfuncties

#36755
DikOz
Deelnemer

   Bij een 1 persoonsbestuur bestaan die functies niet, maar de taken worden dan wel door 1 persoon vevuld. Dit onder de aanname dat bij jullie beide leden het bestuur hebben gekozen.

   MR 1992, Artikel 41.1
   Het bestuur berust bij één of meer bestuurders, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering worden benoemd. In het geval dat er meer bestuurders zijn, benoemen zij één hunner tot voorzitter van het bestuur. Tevens benoemen zij een secretaris en een penningmeester uit hun midden; beide functies kunnen in één persoon verenigd worden.

   En de 2-de persoon of een buitenstaander moet dan de functie ‘voorzitter van de vergadering’ op zich nemen
   33.7 Indien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat, kunnen de functies van voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadering in één persoon verenigd zijn. […..]
   Zoek in het reglement naar voorzitter voor andere zaken waarbij deze betrokken is.

   En jullie moeten beide tekenen voor overschrijvingen bij grote uitgaven:
   32.3. Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt.