Reageer op: Beheer en Bestuur

#36823
DikOz
Deelnemer

    Kan en mag dit zo maar?
    Als bestuurder zou ik jouw vragen wel beantwoord hebben, in dit geval laten beantwoorden door de technische commissie. Bij de gedetailleerdheid van de vragen, vraag ik mij wel af waarom je zelf niet deelneemt in de commissie die dit voorbereid heeft. Als bestuurder zou ik zeer blij zijn met zo’n bijdrage.

    Mij valt op dat het bestuur beslist over de offertekeuze. Volgens mij kan dat i.h.a. voor onderhoudszaken. Maar dit is geen onderhoudszaak. In dit geval geldt MR 1992 38.5: 2/3 meerderheid, ook als de uitgave op het MJOP staat. Ook geldt art 38.1: de vergadering beslist, niet het bestuur. Ik neem aan dat het bestuur dat allemaal vooraf heeft doorlopen.

    Bij ons wordt bij dit soort zaken een bestuursvoornemen gepubliceerd voordat de offerte gegund word. Opmerkingen etc. worden meegewogen en vragen worden beantwoord.