Reageer op: Notulen aanpassen. Bezwaren volgens Rijssenbeek, net uit

#37091
RonaldL
Deelnemer

  Je schreef:
  Quote
  Mijn stellingname is dat de Voorzitter van de Vergadering (VvdV) verantwoordelijk is voor een rechtsgeldig verloop van de vergadering. Formeel heeft die Vz het recht om de uitslag te bepalen bijvoorbeeld. Er is geen rol voor het bestuur. Dan moet ook de VvdV verantwoordelijk zijn en gehouden worden voor de notulen.
  Unquote

  De VvdV heeft het voortouw tijdens de vergadering, maar heeft geen macht. Formeel bekrachtigt de vergadering zelf de uitslag van de stemming door in te stemmen met het “voorstel” van de VvdV. Anders had de vergadering of bijvoorbeeld een stemgerechtigd lid, moeten ageren tijdens de vergadering.
  Op voorstel van de VvdV wordt tijdens de vergadering de notulist aangewezen. Ook hier is het de vergadering zelf die dat bepaalt.

  Dat in de praktijk de zaken “gewoontegetrouw” uitgevoerd worden (bv de secretaris notuleert) verandert niks aan de formele positie.