Reageer op: Notulen aanpassen. Bezwaren volgens Rijssenbeek, net uit

#37095
Bob
Deelnemer

  Nieuwsbrief Rijssenbeek:

  Nadat de vergadering van eigenaars heeft plaatsgevonden volgen de notulen van de vergadering. De notulen zijn een zakelijke weergave van hetgeen is besproken op de vergadering. De notulen hoeven dus geen woordelijke weergave te zijn van de vergadering van eigenaars. Het kan zijn dat een eigenaar het niet eens is met de inhoud van de notulen en daartegen bezwaren indient. Wat dient de VvE met deze bezwaren te doen?

  Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het moment van indienen van de bezwaren.

  Voor vaststellen notulen
  Als een eigenaar bezwaren indient voordat de notulen zijn vastgesteld, kan de vergadering van eigenaars bij het vaststellen van de notulen besluiten om de bezwaren al dan niet te verwerken in de notulen of aan te hechten aan de notulen. Op dit moment kunnen de bezwaren dus nog meegenomen worden en expliciet worden verwerkt in de notulen. De vergadering van eigenaars is het orgaan dat hier een beslissing over neemt.

  Het al dan niet verwerken van de bezwaren van een eigenaar doet echter niets af aan de reeds genomen besluiten. De op de vergadering genomen besluiten blijven van kracht.

  Na vaststellen notulen
  Als de notulen daarentegen wel al zijn vastgesteld staat de inhoud van de notulen vast. Bezwaren van een eigenaar hoeven dan niet (meer) behandeld te worden door de vergadering van eigenaars. Deze bezwaren hoeven dus ook niet verwerkt te worden in de notulen.

  Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Carmen Pool.