Reageer op: Wie is eigenaar van het gebouw incl. app. en en grond?

#37268
DikOz
Deelnemer

   Laten we teruggaan naar de feiten.

   Ik heb destijds iets gekocht. In het notariële eigendomsbewijs staat wat ik gekocht heb: een aandeel in een stuk grond. [aka een aandeel in een gedeelte van een gemeenschappelijke zaak]. Onderaan staat de precieze tekst van wat ik gekocht heb.

   Er was toen nog geen VVE, dus het is uitgesloten dat de VVE eigenaar was geworden van het hele stuk grond. Dat zijn de individuele kopers van de aandelen gezamenlijk.

   Daarna is het gebouw op de grond gezet. ‘Nagelvast’, door natrekking worden de grondeigenaars ook eigenaar van het gebouw. Nog steeds geen VVE!

   Dan volgt de splitsing. In de splitsingsakte staat:
   B. Splitsing registergoed.
   Het registergoed wordt bij deze gesplitst in de volgende appartementsrechten:
   [lijst van appartementsrechten zoals]
   het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend, gebruik van een drie/vierkamerwoning op de begane grond, gelegen [….]

   Dan volgt de verdeling.
   G. Verdeling. In de splitsingsakte staat:
   Thans overgaande tot de voorgenomen verdeling verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, toe te delen en te leveren, in dezelfde verhouding zoals ieder thans in het onverdeeld aandeel van het registergoed gerechtigd is, aan:
   [volgt een lijst van volmachtgevers]
   de volmachtgevers sub 1: de appartementsrechten C-1 en C-29;

   Ik ben niet voldoende juridisch onderlegd, maar vermoed dat het registergoed het gebouw met grond is. Dat eigendom wordt dan niet in de splitsingsakte geregeld. Maar wel in het eigendomsbewijs (zie hiervoor)

   Kortom de VVE lijkt mij geen eigenaar, maar zoals ik al aangaf in mijn bericht aan het begin: Partijen die het zouden moeten weten denken er anders over.

   Precieze tekst van wat ik gekocht heb, uit het eigendomsbewijs:
   Middels een in de plaatsstellingsovereenkomst, aangegaan door koper en de commanditaire vennootschap, gevestigd
   te [plaats] heeft verkoper op grond van de daarin gerelateerde koopovereenkomst, verkocht aan koper, die heeft gekocht, ter uitvoering van welke overeenkomst verkoper bij deze levert aan koper, die bij deze aanvaardt:
   het twintig/vijfhonderdeenendertigste onverdeeld aandeel in een perceel grond,
   gelegen in [plaats], welk perceel grond uitmaakt een gedeelte, ter grootte als na kadastrale opmeting zal blijken, van het perceel kadastraal bekend [kadastrale aanduiding]