Reageer op: Wie is eigenaar van het gebouw incl. app. en en grond?

#37290
DikOz
Deelnemer

  Gevonden!
  Het concrete antwoord op de echte vraag staat in de splitsingsakte en klopt met mijn eerdere redenering:

  A. Verklaring vooraf:
  1. De volmachtgevers sub 1 tot en met [..] zijn tezamen eigenaar van:
  een perceel grond, uitmakende een gedeelte van het [bouwplan], plaatselijk bekend [adres en kadastrale info], groot vijftien are zesenveertig centiare, en wel als volgt:
  [Lijst met volmachtegevers]
  de volmachtgevers sub 1 tezamen voor eenentwintig/vijfhonderdeenendertigste gedeelte;
  Dat eigendom samen met ‘natrekking’ geeft aan wie de eigenaar is van het gebouw etc.
  Aanname: dat het zo in vele splitsingsakten staat.

  En dat betekent dat VVE-belang, althans de vraag beantwoorder op de helpdesk, en onze verzekeraar dus niet weten wie de eigenaar is en handelen alsof de VVE eigenaar is!