Reageer op: Beheerder verstrekt opdracht zonder mandaat vergadering

#3735
Bob
Deelnemer

  Hi Matthijs,
  Voor wat betreft nietigheid, vernietigbaarheid en eventuele samenloop is veel meer te schrijven (ga ik hier niet doen hoor). Zie in elk geval de terechte aanvulling in de reactie van Rob.
  Verder maak je me nieuwsgierig. Je schreef:
  Maar het mooiste is nog wel dat we een uitbundig reservefonds hebben opgebouwd, veel hoger dan de norm. Per eigenaar is er een bedrag van ca. € 4.000 gespaard (bij een herbouwwaarde van € 160.000 per appartement) en dat met een ledenbijdrage van nog geen € 100 per maand.
  Welke norm bedoel je hier? Naar mijn overtuiging bestaat er geen norm voor het gespaarde bedrag. Verklaar je nader.
  Voorts weer even een puntje op de i met de juiste interpretatie van het artikel betreffende het door de leden (niet het bestuur) organiseren van een vergadering.
  Een voldoende aantal leden (stemmen) verzoekt het bestuur om een vergadering te organiseren. De datum waarop het verzoek bij het bestuur binnenkomt is de “startdatum”.
  De vergadering moet binnen één maand na de startdatum worden gehouden. Hiermee is de uiterste datum dat de vergadering MOET plaatsvinden direct bekend.
  En nu komt het…..
  Het bestuur moet natuurlijk wel de juiste termijnen hanteren. Dat wil in jouw geval zeggen dat er tenminste 8 vrije dagen tussen de datum van oproep en de datum van de vergadering moeten zitten.
  Nu de uiterste datum voor de vergadering bij het doen van het verzoek bekend is kun je vóór die datum 8 dagen zien die echt tussen oproep en vergadering moeten zitten. Vóór de eerste dag van die 8 dagen moet de oproep uiterlijk geschieden (datum X).
  Op DIE datum (X) is de wachttijd dus al voorbij. Ergo, de wachttijd bedraagt niet een maand, maar een maand minus de vereiste termijn (en 2 dagen). Direct de dag na datum X is duidelijk dat het bestuur de vergadering niet (op tijd) gaat/zal oproepen. Het bestuur gaat daarmee “voor de volle weigering”, en het pad voor de verzoekende leden is dan vrij, NIET eerder.
  Tot slot nog een advies.
  Maak voor jezelf een goede kosten-baten-analyse voordat je naar de advocaat teruggaat. Een rechtszaak heeft zeker geen vooraf bekende uitspraak, en evenmin is de kostenveroordeling een vast gegeven. Zorg inderdaad dat je een goed vergaderbesluit hebt met de juiste machtiging om een tegenpartij in rechte te betrekken (VvE-leden hebben geen zelfstandig vorderingsrecht). Zorg dat alle leden goed doordrongen zijn van waar ze feitelijk toestemming/machtiging voor verlenen. Realiseer je dat iedere rechtszaak 2 partijen kent, en twee advocaten. Realiseer je ook goed dat er altijd één advocaat op de tweede plaats eindigt 😉 . Verder merk ik op dat dure advocaten niet per definitie de beste zijn. Zorg dat je een advocaat in de arm neemt die heel gedegen kennis en ervaring heeft in het VvE-recht (geeft overigens ook geen enkele garantie op winnen).
  Met alles wat je ons hebt geschreven/verteld is voor mij in elk geval duidelijk dat dit een (zeer) kostbare en tijdrovende kwestie gaat worden. Waar je stelde dat voor jou deze zaak klip en klaar is, waag ik het om daar anders over te denken.
  Neem me niet kwalijk wanneer ik naar jouw idee te veel open deuren intrap, maar ik voel me verplicht je nadrukkelijk te waarschuwen.
  Vanzelfsprekend wens ik je heel veel succes!
  Naar ik hoop kom je “ter leeringhe ende vermaeck” nog eens terug op het forum met een relaas over het vervolg en de afloop.
  Good hunting!!! Bob.