Reageer op: Beheerder verstrekt opdracht zonder mandaat vergadering

#3736
Rob
Deelnemer

  Ik begrijp de insteek van Bob m.b.t. tot de wachttermijn en kan me daar goed in vinden.
  Toch heb ik nog wel een andere, en naar mijn idee misschien geen onbelangrijke toevoeging over de extra ledenvergadering!
  Het reglement zegt  “Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls de administrateur of de voorzitter zulks nodig achten, alsmede indien tenminste een nader in de akte te bepalen aantal eigenaars onder nauwkeurige schriftelijke opgave van de te behandelen punten zulks verzoeken aan de administrateur.
  Uit jouw eerste schrijven in deze topic lees ik:
  … We hebben zelf een bijzondere ledenvergadering uitgeroepen op basis van art. 34.3, waarvoor 14 ledenverzoeken benodigd waren. Met mijn buurman ben ik de leden langs gegaan en we verzamelden geen 14 handtekeningen maar 26.
  In de passage van jouw brief aan de bestuurder waarin het verzoek aan de bestuurder behandeld wordt lees ik afsluitend
  Met vriendelijke groet,
  mede namens [naam] en [naam],
  [mijn naam]
  Waarmee ik wil zeggen, slechts 3 eigenaren hebben het daadwerkelijke verzoek gedaan in tegenstelling tot de benodigde 14.
  Naar mijn idee mocht op grond daarvan de bestuurder het verzoek gewoon naast zich neerleggen en mochten de leden dus ook niet op eigen iniatief de vergadering op dat moment organiseren.
  Naar mijn mening zijn dus ook alle besluiten op de “illegale” vergadering nietig (dan wel vernietigbaar , dat weet ik zelf nu even niet meer 😉 maar ik denk nietig ! ) met alle mogelijke risico’s van dien !!
  Ook met betrekking tot het vervolgtraject.