Reageer op: Beheerder verstrekt opdracht zonder mandaat vergadering

#3759
Carla
Deelnemer

  Dag Matthijs,
  Je vroeg naar de omvang van de VvE waar ik deel van uit maak…..
  De VvE telt 86 appartementen. Allen in eigendom. ( en een ondergrondse parkeer kelder alwaar de parkeerplaatsen eveneens in eigendom zijn.)
  Het bestuur bestaat uit 5 leden van de VvE, allen benoemd en geregistreerd bij de KvK.
  De vergadering heeft een benoemde voorzitter. In ons geval is dat tevens de voorzitter van het bestuur. ( dit is toegestaan in ons Modelreglement 1992 )
  De VvE heeft een overeenkomst met een extern beheer en administratiekantoor. Het bestuur vergaderd 4 keer per jaar met het externe kantoor. Het bestuur komt, indien nodig, tussentijds bij elkaar ten huize van één van de bestuurders. De VvE vergaderd 2 maal per jaar.
  Zelf ben ik een groot voorstander van het strikt houden aan de gegeven regelgeving. En natuurlijk stuit dat wel eens op weerstand in een ledenvergadering of daar buiten. Echter…..het zo goed mogelijk laten verlopen van zaken binnen een VvE, staat of valt, m.i., met een duidelijke, vriendelijke,transparante communicatie en soms veel uitleggen. Daar waar de regelgeving om opheldering vraagt, dit aan te leveren aan wie daarom vraagt. ( taak zowel van het bestuur als van het externe kantoor )
  Met vriendelijke groet,
  Carla.