Reageer op: Beheerder verstrekt opdracht zonder mandaat vergadering

#3764
Matthijs_ZH
Deelnemer

  Rob schreef:
  Zoals ik al zei, voor mij lijken de verklaringen duidelijk. Maar wanneer dit punt onderwerp mocht worden in een eventuele rechtszaak, dan heb je niet met mij te maken maar met de administrateur. Zolang die een ander standpunt inneemt is er discussie en zal een rechter daar een uitspraak over doen.
  Is dat wel zo?
  De administrateur heeft de oproep tot de bijzondere ledenvergadering geaccepteerd (en was zelf aanwezig). Als ze die had willen verhinderen, had ze – vooraf, of bij aanvang van de vergadering – een ‘motie van orde’ kunnen indienen, om de vergadering onrechtmatig te verklaren. Of had hierover bij de kantonrechter een verklaring voor recht kunnen vragen, maar dat had dan toch binnen 30 dagen gemoeten? Ik had haar in de uitnodiging zelfs expliciet uitgenodigd om desgewenst voorstellen in te dienen.
  En geldt dat niet ook voor alle andere besluiten waar mevrouw niet zo gelukkig mee was? Nu ze geen verweer heeft gevoerd in de vergadering, deze door een onafhankelijk notulist is vastgelegd en de notulen in de daaropvolgende jaarvergadering (april 2016) zijn goedgekeurd, lijkt mij toch dat er voor haar geen beroepsmogelijkheid meer is?
  Je kunt toch niet meer dan een jaar na dato alsnog opeisen dat besluiten van de ALV worden teruggedraaid?
  Wegen de kosten van een rechtszaak op tegen de baten?
  Is de rechtszaak een haalbare zaak?
  enz. enz.Wellicht dat de jurist jullie daarin kan adviseren.
  O ja, die stap zullen we zeker niet overslaan.