Reageer op: Beheerder verstrekt opdracht zonder mandaat vergadering

#3766
Rob
Deelnemer

  Hoi Matthijs,
  … De administrateur heeft de oproep tot de bijzondere ledenvergadering geaccepteerd (en was zelf aanwezig). Als ze die had willen verhinderen, had ze – vooraf, of bij aanvang van de vergadering – een ‘motie van orde’ kunnen indienen, om de vergadering onrechtmatig te verklaren.
  Ik ben geen jurist Matthijs en weet gewoonweg even niet wat de administrateur in deze fase wel of niet het beste had moeten doen.
  Ik begrijp dat ze een brief heeft gestuurd waarin ze kenbaar heeft gemaakt dat het aantal verzoekers niet voldoende is geweest.
  Daarnaast kan ik me wel indenken dat ze toch aanwezig wilde zijn, het draait tenslotte allemaal om haar.
  Wellicht zijn het allemaal feiten en omstandigheden die door de rechter meegewogen worden !?
  Heel even uitgaand van een ‘worst scenario’
  Stel…. de rechter zou het met de administrateur eens zijn en het verzoek is niet geldig.
  In dat geval zou de hele extra vergadering naar mijn idee ongeldig, en dus nietig zijn.
  De 30 dagen waar jij op doelt is alleen van toepassing op vernietigbare besluiten !
  Is de extra vergadering echter wel volledig conform de reglementen bijeengeroepen, dan ga ik er even vanuit dat ook alle besluiten op die vergadering rechtsgeldig genomen zijn.
  Wanneer de administrateur dan een besluit wilde laten vernietigen had ze inderdaad binnen die 30 dagen moeten blijven.
  Over de wijze waarop de notulen tot stand zijn gekomen kan ik alleen nog zeggen dat ik het persoonlijk allemaal een zeer bijzondere gang van zaken vindt.
  Meer durf ik daar eigenlijk niet over te zeggen 😉