Reageer op: offertes

#37822
DikOz
Deelnemer

    Een andere invalshoek, even los van de hiervoor vermelde opmerkingen over het functioneren van een bestuur.

    Ons bestuur maakt een tabel met punten waarop offertes vergeleken zijn/worden. Die tabel wordt gepubliceerd met de keuze van het bestuur. Het bestuur is op een vorige ALV al gemachtigd voor bedragen /posten die op de meerjarenbegroting/MJOP staan. Eventuele reacties op de vergelijking zal het bestuur meenemen bij definitieve keuze. Dit alles als invulling van art 38.2 , MR 1992).

    Of offertes voorafgaande aan de keuze openbaar moeten zijn, blijft een gevoelige zaak. Meestal is niemand geïnteresseerd en het kan concurrentiegevoelige informatie zijn, vooral bij hogere bedragen. Offertes op de ALV bespreken lijkt mij een zinloos, tijdrovend en vertragend.

    Elk lid heeft inzagerecht, geen recht op een kopie.