Reageer op: Van wie is de serre? En wie geeft toestemming voor herstelwerkzaamheden

#37824
DikOz
Deelnemer

    Er is net een Rijssenbeek nieuwsbrief verschenen, “De op-, aan-, onder- of bijbouw binnen een VvE”. Deze geeft aan wanneer sprake is van zo’n ‘bouw’. Het eigendom wordt niet besproken. Modelreglement 2017 geeft wel duidelijkheid en een bruikbaar handvat voor eerdere reglementen:
    MR 2017 art 24.
    24.1 Ook indien daarvoor geen wijziging van de Akte is vereist, is iedere op-, aan-, onder- of bijbouw door een Eigenaar zonder voorafgaande toestemming van de Vergadering verboden.
    24.2 De kosten van aanleg, onderhoud, herstel en vernieuwing van een op-, aan-, onder- of bijbouw, ook indien deze door natrekking bestanddeel wordt van het Gebouw, komen ten laste van de Eigenaar van het Appartementsrecht ten behoeve waarvan de op-, aan-, onder- of bijbouw strekt.
    Schade als gevolg van de op-, aan-, onder- of bijbouw alsmede de extra premies die ter zake van de eventuele verzekering van de op-, aan-, onder- of bijbouw verschuldigd zijn, komen voor rekening en risico en derhalve ten laste van de in de vorige zin bedoelde Eigenaar respectievelijk diens rechtsopvolgers