Reageer op: De fictieve vergadering

#3793
Rob
Deelnemer

  Hoi Carla,
  In een ander topic op het forum schreef je:
  … Verder ben ik van mening dat elke VvE , behalve de voor haar geldende regelgeving, ook een eigen klimaat heeft. Omvang, eigenaars, huurders, karakters, welwillendheid of juist niet, geschiedenis, enz…….. Dit zal mede bepalend zijn hoe soepel of stroef de zaken verlopen.
  Daar ben ik het volkomen mee eens.
  Voor het goed functioneren van een VvE is medewerking en toewijding vereist van alle betrokken partijen.
  … Bij een vijfkoppig bestuur, zoals bij ons, werkt het gebundelde voorzitterschap ( ik gebruik die ‘titel’ zelf nooit ) prima. En ik denk dat dit komt omdat wij als bestuur, behoudens in noodgevallen ) geen enkele zelfstandige beslissing nemen. Alles gaat, indien nodig, met de nodige toelichtingen naar de leden. ( twee keer per jaar ).
  En dat vindt ik dus zo leuk om te lezen.
  Geen bestuur die zijn eigen weg en wil en doorheen wil drukken, maar de leden zoveel als mogelijk betrekt bij allerlei beslissingen.
  Ik denk dat daar een belangrijke oorzaak te vinden is waarom er in jullie (toch redelijk grote) VvE tot zelfs 2 maal per jaar toch kennelijk genoeg eigenaren bereid zijn om de eerste vergadering bij te wonen.
  VvE’s waar telkens te weinig eigenaren op de vergaderingen aanwezig zijn zouden eens moeten onderzoeken wat de reden daarvan is.
  Ik vrees dat veel eigenaren zich niet betrokken voelen bij VvE’s omdat men weinig kennis heeft over de VvE of  de gedachte “het bestuur bepaalt toch alles”
  Hoe meer betrokkenheid men kweekt bij de eigenaren hoe minder men hoeft te zoeken naar risicovolle alternatieven zoals fictieve vergaderingen !