Reageer op: juridisch/…../wijzigen splitsingsakte

#3796
Kave
Deelnemer

    – las hier eerder: rechtspraak zou geoordeeld hebben dat ALV de kostenverdeling als genoemd in de splitsingakte niet kan wijzigen omdat dat besluit niet in openbare archieven is te raadplegen.
    – maar (is mijn vraag): door een dergelijk besluit (van ALV met 2/3 meerderheid) in H.R op te nemen en dat in kadaster op te nemen, is voornoemd bezwaar weerlegd, lijkt me;
    – doel is: kostendeling makkelijker aan te passen aan gewijzigde omstandigheden zonder dat telkens weer splitsingsakte gewijzigd moet worden (vergt  100% stemmen of bestuur + 80% , alsmede 100% hypotheekbanken);
    – worden hypotheekbanken benadeeld als splitsingsakte aan de ALV het recht toekent de kostendeling te wijzigen (op hierboven omschreven wijze)? Mij lijkt van niet: onderpandswaarde wordt niet aangetast (theoretisch misschien beetje omdat andere kostendeling indirekt ook waarde beïnvloedt).