Reageer op: juridisch/…../wijzigen splitsingsakte

#3813
Bob
Deelnemer

    Hi Kave,
    Graag gedaan, een heldere vraag verdient mijns inziens een helder antwoord.
    Merk op dat artikellid 5 niet ziet op een afwijkende kostenverdeling, maar “slechts” bepaalt voor welke gevallen een quorum van tweederde van het maximale/totale aantal uit te brengen stemmen en een verzwaarde stemverhouding zijn vereist.
    Artikellid 9 bepaalt dat er door de vergadering van de in de akte vastgelegde kostenverdeling kan/mag worden afgeweken (geeft de mogelijkheid). Met “deze besluiten” in lid 9 wordt gedoeld op (alleen) de besluiten als weergegeven in lid 8.
    Met vriendelijke groet, Bob.