Reageer op: juridisch/…../wijzigen splitsingsakte

#3828
Bob
Deelnemer

  Hi Kave,
  1. Graag gedaan, als er nog vragen zijn dan horen we dat wel.
  2. Met jouw korte samenvatting kan ik goed leven.
  3. Je schrijft: “Huidige Splitsingsakte gebruikt voor kostenverdeling overigens niet de breukdelen (die worden wel genoemd maar zien op de “gerechtigdheid”, niet op de kostenverdeling), maar deelt (grofweg) kosten door aantal appartementen.“.
  Daar haak ik nog even op in. De “gerechtigdheid” die jij benoemt betreft niet alleen de baten, maar ook de schulden en kosten. Ontvangen en bijdragen geschiedt in het gemeen naar dezelfde voet, het breukdeel, als neergeslagen in de Akte. Mocht in jouw huidige splitsing een MR van kracht zijn verklaard zie dan MR 1973 artikel 23 leden 2 en 3, in MR 1983 en ook MR 1992 artikel 2 leden 2 en 3, en tot slot in MR 2006 artikel 8 lid 2.
  Wanneer het niet anders is bepaald in de akte van splitsing, en indien één van deze MR’n van kracht is, en de baten, kosten en schulden niet gelijkelijk worden gedragen naar breukdeel doen jullie naar mijn overtuiging iets niet goed (en is er sprake van nietigheid).
  Vriendelijke groet, Bob.