Reageer op: Wat doen met Extra Onderhoudskosten na te laat melden?

#38295
Rene
Deelnemer

    Jullie zijn samen de VVE. En je hebt vanuit bestuurlijk oogpunt blind vertrouwd op ‘t oordeel van je medebestuurder. Maar een verkeerd oordeel is niet persé direct nalatig. Zelf had je ook kunnen gaan kijken, maar hebt dat je ook niet gedaan. Ben je dan zelf ook nalatig? Je hebt dus bestuurlijk taken verdeeld, maar vanuit de vereniging gezien blijft de vereniging verantwoordelijk voor ‘t onderhoud. Niet een individuele eigenaar.

    Ik ben daarom van mening dat het gewoon een tegenvaller is voor de VVE. En dat het dus volgens ‘t breukdeel moet worden bijgedragen aan de VVE als er niet voldoende reserve is.

    Zie de Splitsingsakte!!
    De ALV beslist!

    De ALV beslist over ‘t onderhoud (hoe en wat). Dus als je daarmee bedoelt dat ‘t een verkeerde inschatting op conto van de ALV was, dan heb je gelijk. Maar de ALV beslist niet over een (her)verdeling van de kosten. Dat staat bij voorbaat vast in de AvS. De ALV kan dus niet beslissen om de kosten voor gemeenschappelijk onderhoud bij één of enkele leden neer te leggen. Los van een feit dat in een klein 50/50 VVE je daar niet snel een meerderheid van stemmen krijgt.