Reageer op: Van wie is de serre? En wie geeft toestemming voor herstelwerkzaamheden

#38316
muis007
Deelnemer

  Dat ben ik helemaal met je eens!
  Welke zin (het type machtiging) uit het boekwerk, bedoel je?

  De daken, ja dat is erg vaag omschreven.

  Artikel 2. Tot de gemeenschappelijke delen worden onder meer gerekend: a. Funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, borstweringen, galerijen, gangen, hellingbaan, het hek- en traliewerk, de dakterrassen en trappen.
  b. technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name afvoer van hemelwater met de riolering, de electriciteits- en bliksembeveiliging.

  Geen woord over de daken, maar in artikel 16 staat het volgende
  Artikel 16. Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 875f, 1e lid onder a van het Burgerlijk Wetboek worden NIET gerekend:
  A. Die verband houden met het buitenonderhoud van de woningen, het onderhoud en vernieuwing van de daken van de woningen.
  B. Die van de paden genoemd in artikel 4 lid 2. (Dat is het gangetje tussen de 4 dakterrassen, waar de achteruitgangen zijn)

  Daaruit concludeer ik dat de daken dus niet onder de gezamenlijke delen vallen.