Reageer op: Van wie is de serre? En wie geeft toestemming voor herstelwerkzaamheden

#38423
muis007
Deelnemer

  Mijn echtgenoot is welkom!

  Nu nog 1 laatste vraagje.
  Artikel 12 AvS
  “Iedere eigenaar of gebruiker is tegenover de andere eigenaars of gebruikers aansprakelijk voor schade toegebracht aan het onroerend goed en voor onredelijke hinder veroorzaakt door de schuld van hemzelf of van zijn huisgenoten en hij is verplicht, voorzover dit redelijk is, maatregelen te dulden die de strekking hebben bedoelde schade te voorkomen.”

  Onze RB jurist is van mening dat buurman dus aansprakelijk is voor de schade aan ons dak + goot.
  Buurman blijft aansprakelijkheid afwijzen omdat niet hijzelf, maar het door hem ingehuurde prutsbouwbedrijf gezaagd heeft.

  Feit blijft dat buurman een te grote serre gekocht heeft en deze niet wenste aan te passen aan de beschikbare ruimte.

  De vraag is
  – maakt het, op basis van art 12, uit voor de aansprakelijkheid of de schade toegebracht is door buurman of door een derde (zijn prutsbouwer)?