Reageer op: Persoonscertificaat VvE-beheer

#3873
Bob
Deelnemer

  Om het allemaal nog wat mooier te maken.
  Op deze site http://www.pcvb.nl/certificering van de Stichting PCVB vindt u de volgende tekst (vet geschreven door ondergetekende):
  Quote
  POSTITIONERING
  Stichting Persoonscertificering VvE beheer is een toezichthoudend orgaan. De Stichting houdt zich uitsluitend bezig met het toetsen van de vakbekwaamheid van personen en alles wat daarmee samenhangt. Stichting Persoonscertificering VvE beheer zal zich nimmer opwerpen als opleidingsinstituut of uitgever van leermiddelen. In onze visie kan vakbekwaamheid slechts objectief worden vastgesteld als de verantwoordelijkheid daartoe berust bij een persoon of instantie die niet verantwoordelijk is voor de voorafgaande opleiding en geen belang heeft bij het door kandidaten te behalen resultaat.
  Unquote
  In het submenu van voornoemde pagina http://www.pcvb.nl/certificering/certificatie-eisen treft men het normdocument persoonscertificering.
  Leest dit document en huivert! Op dit document is wat mij betreft wel wat aan te merken (eufemisme).
  Op beide hierboven aangegeven webpagina’s wordt wel verwezen naar SKW als toezichthouder, en daar staat de BRL waar het allemaal om draait al bijna 2 jaar in concept.
  Houdt SKW toezicht, of is PCVB normsteller en (conform eigen zeggen) ook toezichthouder?
  Gebeurt er bij SKW nog wel iets met het eerdergenoemde concept van de BRL?
  Op het eerste gezicht ziet het er allemaal wel leuk uit, maar er zijn nog wel de nodige vragen en bedenkingen bij mij.
  Vriendelijke groet, Bob