Reageer op: Stopkraan appartement verplicht?

#38804
ottovr
Deelnemer

  Rob, zeer bedankt voor deze verwijzing! Ik had al kennis genomen van die NEN 1006 Waterwerkbladen maar niet alle zorgvuldig genoeg doorgelezen en was daarom onbekend met dat stukje tekst. Ik heb de relevante werkbladen nu wel goed gelezen, en ik kom tot de conclusie dat ze wat slordig geredigeerd zijn waardoor het moeilijk is te komen tot een ondubbelzinnige conclusie. Door de relevante artikelen uit meerdere werkbladen met elkaar te vergelijken lijkt het op basis van logica toch mogelijk om te komen tot een beeld van wat voorgeschreven is. In het gedeelte dat jij aanhaalt uit Werkblad 3.1 wordt “bedrijfsverzamelgebouw” genoemd waardoor de indruk wordt gewekt dat met “woning” een bedrijfswoning wordt bedoeld, en niet een appartementencomplex, hoewel je zou kunnen stellen dat juridisch gezien een VVE ook een bedrijf is.
  In Werkblad 3.3 staat:

  “WATERWERKBLAD WB 3.3 / Met betrekking tot de afsluit- en aftapmogelijkheden is in artikel 3.3 van NEN 1006:2015 het volgende gesteld:
  3.3.2 Een afsluiter moet zijn aangebracht aan het begin van leidingen naar [ ] weinig gebruikte tappunten.
  3.3.5 In gebouwen met meer dan één woon- of bedrijfseenheid [ ] moet de leidingwaterinstallatie in iedere eenheid kunnen worden afgetapt.
  [b]Algemeen [/b]
  Het afsluiten en aftappen van leidingen heeft tot doel het buiten gebruik stellen van de leidingwaterinstallatie of een gedeelte daarvan in verband met bevriezingsgevaar, herstelwerkzaamheden of onderhoud.

  In art. 3.3.2 wordt er gesproken over “weinig gebruikte tappunten” maar wat is de norm daarvoor? Geldt het ook voor bijv. de toevoerkraan voor de wasmachine in een garage? In 3.3.5 wordt er dan weer niet gesproken over een stopkraan maar over aftappen; echter om iets af te kunnen tappen moet er wel ergens een afsluitkraan zitten; alleen, hier staat niet waar dan wel. Ik neem aan dat in 3.3.5 met ‘leidingwaterinstallatie’ ook een enkele leiding met 1 kraan kan worden bedoeld zoals typerend is voor een garage die een eigen aanvoer heeft vanaf een hoofdleiding.
  De belangrijke conclusie nu die ik vind dat men mag trekken, is dat formeel gezien, ook op afzonderlijke leidingen die vanaf de hoofdleiding naar één appartement voeren, een stopkraan moet zitten.
  Overigens ben ik nergens in de werkbladen een beschrijving of regel tegengekomen die tegengekomen voor de situatie dat er iets aan een appartements(‘perceel’)stopkraan moet gebeuren; ik neem aan dat NEN 1006 het vanzelfsprekend vindt dat dan de kraan van de hoofdleiding van het gebouw wordt dichtgedraaid. De noodzaak hiertoe zou grotendeels weggekomen kunnen worden door steeds twee stopkraantjes per appartement te monteren. Het zal zelden voorkomen dat beide tegelijkertijd vervangen of hersteld moeten worden.