Reageer op: Kosten procedure kantonrechter tegen de VVE verhalen op eigenaar?

#38861
Rob
Deelnemer

    Ik neem aan dat wanneer het niet op de eigenaar wordt verhaald, het ook niet uit de gemeenschappelijke VVE kas mag worden gehaald.

    In de modelreglementen is bepaald dat de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan het optreden als eiser of als verweerder door of namens de gezamenlijke eigenaars voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars.
    Deze kosten kunnen, of misschien wel moeten, dus wel uit de gemeenschappelijke VvE kas betaald worden.
    Wie zou naar jouw mening de kosten dan moeten dragen?

    Overigens neem ik aan dat wanneer de VvE een rechtsbijstandverzekering heeft, deze kosten, of een deel daarvan, door die verzekering gedekt zullen worden.