Reageer op: Juridisch Advies VvE-Belang

#3903
Joost H.
Deelnemer

    Ik vind die redenering wel logisch eigenlijk: De kozijnen met glas maken onderdeel uit van de buitengevels en zijn dus gemeenschappelijk. Artikel 9 bepaalt alleen maar dat de eigenaren een onderhoudsverplichting hebben t.a.v. die kozijnen, maar dat maakt ze niet per definitie gemeenschappelijk. Er staat weliswaar dat de eigenaar het “privé gedeelte” behoorlijk moet onderhouden, maar de precisering onder ‘a’ dat “ook die [raamkozijnen] welke zich in de buitengevel bevinden” behoorlijk moeten worden onderhouden (welke precisering niet nodig zou zijn als die raamkozijnen privé zouden zijn), ondersteunt die conclusie.
    Maar, ingeval van twijfel, zoek even of je reglement een equivalent kent van art. 10 MR1992, luidende:
    “Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of een zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering.”
    succes!