Reageer op: Is een ALV besluit definitief als notulen nog niet zijn goedgekeurd?

#39037
Rob
Deelnemer

    Een besluit staat in principe vast vanaf het moment dat het in de vergadering is genomen.
    Daarvoor hoeven de notulen niet eerst geaccordeerd te zijn.
    Een eventueel verzoekschrift tot vernietiging van een VvE-besluit moet binnen één maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen, worden ingediend bij de kantonrechter.

    Wat staat er in jullie splitsingsakte omschreven m.b.t. overtredingen van het reglement of van het eventuele huishoudelijk reglement?
    Daar staan de stappen die het bestuur moet nemen voordat er een boete opgelegd kan/mag worden.