Reageer op: Is een ALV besluit definitief als notulen nog niet zijn goedgekeurd?

#39039
sparerib
Deelnemer

  Dag Rob,
  Bedankt voor je snelle antwoord. Helder.
  Gisteren vond ik de brief van de beheerder in mijn bus vergezeld door de notulen van september j.l. die vandaag in het complex bij alle VvE-leden in de brievenbus is gedaan.
  En, nee, de brief was niet aangetekend zoals het modelreglement voorschrijft.
  “Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het
  eventuele huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur
  de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen
  op de overtreding of niet-nakoming.”
  Ik kan dus het hierop laten aankomen. Gewoon de brief negeren, simpelweg omdat hij niet aangetekend is verstuurd en ik dus niet heb getekend voor ontvangst. Of zitten daar weer risico’s aan?

  Wat ik wel vreemd vind is dat er nooit boetes zijn geheven, dat dit in het verleden expliciet is besproken en 12 jaar terug is bepaald dat “De vergadering besluit hierover om nog geen boetebedrag vast te stellen”.
  Op dezelfde ALV waarop een nieuw huishoudelijk reglement is vastgesteld MET boete (tot max 2500€) is ook het besluit genomen mij een boete te geven. Dat besluit kwam VOOR het aannemen van het nieuwe huishoudelijk reglement (agendapunt 6) dat de facto nog niet actief was bij het nemen van het boetebesluit aan mij (agendapunt 4).
  Is daar nog wat mee te doen qua geldigheid?

  Groeten,
  Sparerib