Reageer op: Is een ALV besluit definitief als notulen nog niet zijn goedgekeurd?

#39040
sparerib
Deelnemer

    Nog een toevoeging. Ik zie net in de Akte van Splitsing:
    In artikel 29 lid 2 van het modelreglement wordt de boete die ingeval van overtreding van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het huishoudelijk reglement verbeurd wordt, voor iedere overtreding gesteld op één duizend gulden (f 1.OOO,OO).
    Hieruit maak ik op dat de boete in het nieuwe huishoudelijk reglement ongeldig is, immers de AVS gaat boven een huishoudelijk reglement…