Reageer op: WIE HEEFT GELIJK..? “aantal eigenaars dat tenminste 10% vd stemmen”

#39356
Bob
Deelnemer

  Let er wel op dat een groep eigenaren >10% eerst een schriftelijk verzoek aan het bestuur zal moeten doen om een vergadering bijeen te roepen.
  Het bestuur heeft dan een maand de tijd om aan dat verzoek te voldoen.
  Alleen als het bestuur geen vergadering bijeenroept binnen die maand kunnen de verzoekers daarna zelf dat initiatief nemen, met inachtneming van alle regels in het reglement.

  Naar mijn mening kan in deze kwestie overigens zelfs enkel de man, of vrouw uiteraard, ook zelfstandig een verzoek doen aan het bestuur om een vergadering uit te schrijven.
  Het gaat, zoals Ronald ook al aangaf, om het aantal stemmen dat per appartementsrecht uitgebracht kan worden.
  Het is niet zo dat de man en de vrouw ieder de helft van de stemmen van dat appartementsrecht kan uitbrengen.

  Let op: Hier worden termijnen genoemd die mogelijk niet kloppen. Afhankelijk van het vigerende MR is de termijn 3 weken, of een maand. Welke termijn in jouw geval telt vind je in de Akte van Splitsing.

  Voorts is het niet zo dat het bestuur die termijn de tijd heeft om de vergadering uit te schrijven. De vergadering moet binnen de termijn worden gehouden. De wachttijd voor de 10% is dus veel korter.