Reageer op: WIE HEEFT GELIJK..? “aantal eigenaars dat tenminste 10% vd stemmen”

#39372
Rob
Deelnemer

  Als het een kleine VVE is, dan is de kans groot dat één eigenaar voldoende breukdeel heeft om in zijn eentje het bestuur te verzoeken om een vergadering te organiseren Zoals Rob hier boven al aangeeft.
  Zoals RolandL al terecht zegt, één is ook een aantal. Het gaat om die 10% van de stemrechten. meer niet.

  Ik ben vooral benieuwd naar de agenda van deze vergadering.
  Want los van wie er gelijk heeft over het uitroepen/verzoeken tot een extra vergadering, is de inhoud bepalend voor de nut/nootzaak van deze extra vergadering.

  Als ‘t gaat om zaken die op termijn echt dringend en/of kostbaar worden, dan kan je ook als bestuur zeggen, u voldoet niet aan ‘t gestelde quorum, maar wij vinden ‘t onderwerp belangrijk genoeg om als bestuur (die dat wel mag) een extra vergadering voor in te gelasten.

  En komt deze (extra) vergadering er niet, dan kan je je vingers er op natellen dat op de jaarlijkste ALV je alsnog deze eigenaar over je heen krijgt.

  Ik ben het helemaal eens met deze gedachtengang van Rene.
  Blijkbaar is hier sprake van een kleine VvE en lijkt er ook nog eens een conflict te zijn.
  Dat kan je je heil gaan zoeken in regeltjes zoals het eigenmachtig uitschrijven van een vergadering, en als je het heel erg op de spits wil drijven kies je er ook nog eens voor om dat op het snelst mogelijke moment te doen.
  En dan…. dan heb je alleen nog maar een vergadering.

  Er wordt niets geschreven over het standpunt van de andere eigenaren, maar… indien die op dezelfde lijn zouden zitten, zou het organiseren van een extra vergadering al geen punt hoeven te zijn.
  Vraag is dus, wat denk je met zo’n extra vergadering op te gaan schieten?