Reageer op: Bestuur niet ingeschreven, beheerder wel

#39758
Rob
Deelnemer

    Vraag deze beheerder even waarom hij in strijd wil handelen met de Handelsregisterwet 2007.

    Artikel 18 lid 1
    Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister is verplicht degene aan wie een onderneming toebehoort, of, indien het de inschrijving betreft van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a en b, het tweede lid en derde lid, ieder der bestuurders van de rechtspersoon.

    Citaat uit dit artikel van Rijssenbeek advocaten
    “…In de Wet Economische Delicten wordt de niet-inschrijving aangemerkt als een overtreding, waarop een geldboete van de vierde categorie of een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden staat.”