Reageer op: Bestuur niet ingeschreven, beheerder wel

#39761
mowini
Deelnemer

    De VvE is een rechtspersoon, die een verplichting tot inschrijving in het handelsregister heeft. De VvE moet als gevolg daarvan ook wijzigingen zoals bestuurswisselingen en statutenwijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Het niet opgeven van de (gewijzigde) registratie met betrekking tot de onderneming en rechtspersonen is gesanctioneerd onder de Wet Economische Delicten (WED). Anders dan andere rechtspersonen, hoeven de VvE het handelsregisternummer op het briefpapier niet te vermelden, aangezien aan een VvE geen onderneming toebehoort. De samenstelling van het bestuur dient dan ook te blijken uit het handelsregister.