Reageer op: zijn mijn buren en ik in overtreding?

#3978
Rob
Deelnemer

    … Naar mijn idee moet het bestuur aan de eigenaar aan wie het gebruiksrecht is ontzegd, een sommatie doen uitgaan om alle obstakels binnen korte termijn te (laten) verwijderen, bij gebreke waarvan het bestuur de boel kan laten ophalen of dumpen bij het afvaldepot van de gemeente.
    Gaat het om kostbare inboedel, dan zou in de sommatie kunnen worden bepaald dat bij niet nakoming het bestuur de inboedel laat opslaan in een depot, op kosten van de eigenaar. Is de eigenaar onbereikbaar (of houdt hij zich onbereikbaar) dat lijkt mij deze voorzorg overbodig en kan de hele boel meteen naar de stort.
    Nu ben ik toch wel weer nieuwsgierig waaruit blijkt dat een bestuur op die wijze kan/mag optreden.
    In de (model)reglementen is vastgelegd wat er dient te gebeuren bij overtredingen van het MR of HHR, en daar lees ik niet het bovenstaande !