Reageer op: Decharge verlening in 2014 en 2015 uitgesteld

#4000
Bob
Deelnemer

    Hi Gerard,
    Voor wat betreft jouw “hamvraag” geldt geen vast protocol. Er is geen voorschrift voor deze situatie. In mijn overtuiging is het uiteindelijk voldoende als de bestuurleden onomstotelijk kunnen bewijzen dat hen decharge is verleend. Wanneer alle KCC-leden aantoonbaar akkoord zijn gegaan met de betreffende jaarstukken is het bestuur “gedekt”.
    Wel ben ik van mening dat het de leden duidelijk zou moeten zijn wat de “einduitslag” over 2013 en 2014 is. Het lijkt me niet meer dan normaal dat de leden van de KCC zich (publiekelijk) “verklaren”. Daar kan overigens ieder lid van de VvE naar vragen, al dan niet in enige vergadering. Ik begrijp dat kennelijk nog géén van de leden die behoefte heeft gevoeld?
    Voorts zou ik me als ik jou was als lid van de huidige KCC absoluut niet druk maken over zaken betreffende 2013 en 2014. Daar ben je helemaal niet voor aangesteld door de vergadering, Jij dient je te beperken tot controle van de stukken en het beleid in het boekjaar 2016, en verder niet.
    Vriendelijke groet, Bob.