Reageer op: Onderverhuur in de VvE, mag dat?

#4027
Rob
Deelnemer

  … Maar als toch iedereen het ermee eens is dat er altijd zo is gehandeld, wie denkt deze voorzitter dan wel niet wie hij is!
  Zoals ik eerder schreef : “Iedere eigenaar en dus ook de nieuwe voorzitter kan elk moment eisen dat er uitvoering moet worden gegeven aan de regels zoals deze in de akte zijn vastgesteld.”
  Wanneer deze voorzitter het bestuur vormt van de VvE is het ook één van zijn taken en verplichtingen om tegen overtredingen van één der reglementen op te treden.
  Wanneer men als gehele VvE vind dat deze situatie “moet kunnen” ligt het voor de hand om de splitsingsakte op dat gebied te wijzigen en is het probleem opgelost !
  Een eventuele verwijdering van (hurende) gebruikers van een privégedeelte is wat mij betreft een zaak tussen de verhurende eigenaar van het appartementsrecht en de daadwerkelijke gebruikers.
  Iedere eigenaar neemt een bewust risico wanneer hij gaat handelen in strijd met de geldende reglementen binnen de VvE.  Zo denk ik erover tenminste.